Pneumatski transport kemijski prah

- Oct 16, 2017 -

Kada je materijala kontejner pun, vakuum generator prestane raditi, donji ventil se otvara i materijal je otpušten iz spremnika. Istovremeno, protu puhanja uređaj počinje da očistite filtar. Nakon tog procesa ponovo pokreće generator i sistem ide u sljedeći radni ciklus.

Related Products